g Wateronderhoud  
 Begin van het zwemseizoen
Vul het bad met leidingwater, breng de pH op 7,0 - 7,4 met pH Min of pH Plus en doe vervolgens een "shock- behandeling" met Choc . Onder shock behandeling (ook wel stootchlorering genoemd) wordt verstaan het doseren van een ca. 3 - 5 maal hogere dosering chloor als gebruikelijk. Het gevolg hiervan is dat de in het water aanwezige organische stoffen worden vernietigd. Na ca. 3 dagen kan men met het normale onderhoud beginnen

 Normaal onderhoud
  Controleer regelmatig het chloorgehalte en de pH-waarde   met behulp van een Pooltester. Zorg ervoor dat de   pH-  waarde tussen 7,0 en 7,4 blijft. Voeg naar behoefte pH   Min of pH Plus toe om dit te bereiken.

Het benodigde chloorgehalte is afhankelijk van het gebruikte product. Voor chloorproducten dient u een minimum chloorgehalte van 2 mg/l te handhaven. Zie de doseertabel voor de benodigde dosering.

Geef uw zwembad om de 2 à 3 weken een schockbehandeling (zie "Begin van het zwemseizoen").

Reinig de badrand ter hoogte van de waterspiegel regelmatig met cleaner. Gebruik een bodemzuiger of maintenance Kit om het vuil van de bodem te verwijderen.