Home
  Waterbehandeling
  Wateronderhoud
  Producten
  Doceertabel
  Webshop
  Onderhoudsproblemen
  Contact
   
 g Waterbehandeling  
 Principe van de waterbehandeling    

  •  Fysische waterbehandeling
  • Chemische waterbehandeling
    Het instellen van de pH-waarde
    Desinfectie en oxidatiePrincipe van de waterbehandeling
Basis voor een goede waterbehandeling is zowel de circulatie en de filtratie (de fysische waterbehandeling) als de toevoeging van waterbehandelingsproducten (de chemische waterbehandeling). De fysische en de chemische waterbehandeling vullen elkaar aan en zijn voor een goede waterbehandeling even belangrijk.

Circulatie en filtratie alleen zijn niet voldoende om het water helder en kiemvrij te houden. Daarvoor is de chemische waterbehandeling noodzakelijk. Bacteriën, schimmels en virussen worden door een desinfectiemiddel afgedood. Algengroei wordt door een algicide of een oxidatiemiddel verhinderd. Kleine zwevende delen worden door een vlokmiddel uit het water verwijderd.

Iedere zwembadbezitter moet derhalve zijn water chemisch onderhouden om in hygiënisch water te kunnen zwemmen.

Fysische waterbehandeling
Bij een goede watercirculatie in het zwembad worden de meeste grotere vuildeeltjes door het filter verwijderd. Om een goede vuilverwijdering te krijgen moet het water minimaal 4 tot 8 uur per dag gefilterd worden. Een langere filtertijd of continue filtratie is beter.

Chemische waterbehandeling
De chemische waterbehandeling bestaat uit 2 stappen:

1. Het instellen van de pH-waarde
Een pH-waarde tussen 7,0 en 7,4 is voor zwembadwater optimaal. U hebt dan de juiste balans tussen aangenaam water voor de zwemmer, niet agressief water voor zwembadmaterialen en een goede werking van het chloor. De pH water van het water kan onder andere veranderen door regenwater, het toevoegen van leidingwater, toevoeging van bepaalde chemicaliën en verontreiniging die in het zwembad komen. Met een zogenaamde Pooltester wordt de pH-waarde colorimetrisch eenvoudig bepaald.

pH waarden tussen 7,0 en 7,4:
goede werking van het chloor
gaan aantasting van kalkhoudende materialen en metalen
water aangenaam voor de zwemmer
geen toevoeging van pH-correctiemiddel nodig

pH waarden boven 7,4:
irritatie van huid en ogen.
verhoogde kans op kalkneerslag
afname van de desinfecterende werking van het chloor
bij gebruik van een vlokmiddel: slechtere vlokvorming
Verlaag de pH-waarde door toevoeging van Pool Power pH Min.
Afhankelijk van de waterhardheid verlaagt 40 - 100 gram per 10 m³ de pH-waarde met 0,1

pH waarden lager dan 7,0:
corrosie van metalen (ook RVS)
aantasting van kalkhoudende materialen
reukbelasting en irritatie van de slijmhuid
bij gebruik van een vlokmiddel: slechtere vlokvorming
Verhoog de pH-waarde door toevoeging van Pool Power pH Plus.
Afhankelijk van de waterhardheid verhoogt 40 - 100 gram per 10 m³ de pH-waarde met 0,1

2. Desinfectie en oxidatie
In een zwembad heersen ideale omstandigheden voor verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels, algen). Slechts een klein gedeelte hiervan vormen een direct gezondheidsrisico voor de zwemmer. Toch kunnen de micro-organismen snel uitgroeien tot slijmvormige afzetting op wanden en bodem of zorgen voor troebeling van het water. Een goed vrij beschikbaar chloorgehalte (afhankelijk van het gebruikte product) staat in combinatie met een goede pH-waarde borg voor een optimale desinfectie van het zwembadwater. Tevens zorgt het vrij beschikbare chloor voor de oxidatie van het ingebrachte vuil. Met een zogenaamde Pooltester wordt het vrij beschikbare chloorgehalte colorimetrisch eenvoudig bepaald.