Home
  Waterbehandeling
  Wateronderhoud
  Producten
  Doceertabel
  Webshop
  Onderhoudsproblemen
  Contact
   
 g Onderhoudsproblemen  
 Een goede waterbehandeling en regelmatige controle staan garant voor helder en gedesinfecteerd water zonder problemen. In de praktijk blijkt echter dat er af en toe fouten worden gemaakt die hun weerslag vinden in de waterkwaliteit.

Controleer bij problemen eerst:
de pH-waarde. Advies 7,0
7,4 - het chloor-gehalte. Advies 0,3-1,5 mg/ l bij gebruik van Pool Power chloorproducten
het filter. Is het filter schoon?
de rondpompinstallatie. Loopt de pomp minimaal 4 tot 8 uur per dag? Zijn de skimmer en het filter voor de pomp vrij van verontreiniging zoals b.v. loof?
de waterverversing. Wordt er voldoende water ververst? Advies wekelijks 3-5% vers water toevoegen. Anders kan b.v. bij gebruik van Pool Power chloorproducten het cyanuurzuurgehalte te hoog oplopen.
Is bovenstaande gecontroleerd kijk dan in de onderstaande tabel waarin enkele problemen met de mogelijke oorzaak en oplossing worden weergegeven.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
1. Water gekleurd maar helder Opgeloste metalen
(b.v. koper of ijzer ) Shockbehandeling met chloor, filterinstallatie continu laten lopen.
2. Water troebel of met een lichte waas Te laag chloorgehalte, uitvlokking van kalk door verkeerde pH, zwevende colloïden Controleer het chloorgehalte, zorg dat de pH tussen 7,0 en 7,4 blijft. Laat de pH nooit langdurig te hoog oplopen.
3. Water groen met waas en gladde wanden Algengroei Shockbehandeling met chloor, filterinstallatie continu laten lopen. Afgestorven alg van de bodem verwijderen met bodemzuiger of Maintenance Kit
4. Water ruikt naar chloor, irritatie van de ogen Te veel organische verontreiniging (gebonden chloor) door onvoldoende chloor-dosering vaak in combinatie met een te hoge pH-waarde. Filter extra lang spoelen en vers water toevoegen. pH tussen 7,0 en 7,4 brengen en shockbehandeling met chloor uitvoeren.